Қисқартмалар
МБМ

моддий баланс майдони

МЗ
максимал зилзила
МЛА
максимал лойиҳада кўзда тутилган авария
ММА
минимал муҳим активлик
ММСА
минимал муҳим солиштирма активлик
МРаМ

муҳрланган радионуклид манбаи

МФВМҚ
маҳаллий фавқулодда вазиятларни муҳофаза қилиш
НП
назорат пункти
НТАваА
назорат-тадқиқот асбоблари ва автоматлаштириш
НЧ
назорат чизиғи
ПБУ
паст бойитилган уран
ПЭТ

Позитрон Эмиссия Томографи

РAУ

реакторнинг асосий улагичи

РаЧ

радиоактив чиқинди

РаЧ НЯДТТ

РаЧни назорати бўйича ягона давлат тизими

РВНAТ

Радиацион вазиятни назорат қилиш бўйича автоматлаштирилган тизим

РИС

реакторнинг ичида сақлаш

РПИ
режалаштирилган профилактика ишлари
РФМ
режалаштирилган фавқулодда машғулотлар
РХН
радиация хавфсизлиги нормалари