Қисқартмалар
ИҚҚО
инвестиция қарорларини қабул қилиш органи
ИТК
илмий-техник комплекс
ИФЧ

иш фаолиятидан чиқариш

ИФЯБ

иш фаолиятининг якуний босқичи

ИХБAИЎ

индивидуал хатарларни баҳолаш бўйича автоматлаштирилган иш ўрни

ИҲҚ

ички ҳимоя қобиғи

ИҲТТAЕA

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг атом энергетикаси агентлиги

ИЯЁ

ишлатилган ядро ёқилғиси

ИЯЯ НЯДДТ

ИЙЙни назорати бўйича ягона давлат тизими

КАТЛ
корпоратив ахборот технологиялари лойиҳаси
КБМ

кириш бошқариладиган майдони

КҚAЕС

кам қувватли атом электр станцияси

КҚБ ИҚЛ
капитал қўйилмалар билан боғлиқ инвестиция ва қурилиш лойиҳаси
КТҚ
комплекс тақсимлаш қурилмаси
КХБТ
корпоратив хавфларни бошқариш тизими
ҚКДД

қуролли кучлар давлат дастури

ҚҚЗ

қазиб олиш ва қайта ишлаш заводи

ҚССТР

қўрғошин совутиш суюқликли тезкор реактор

ҚҲ

қўриқланадиган ҳудуд

МБД
минимал бошқариладиган даража (реактор қуввати)